Kotły piątej klasy są obecnie najlepszymi i najwydajniejszymi kotłami na rynku. Ale co właściwie oznacza to, że kocioł jest piątej klasy? Czy skoro jest najlepszy, nie powinien mieć klasy 1. niżeli 5.? W tym artykule poznasz odpowiedzi na te pytania. Dowiesz się także czym są kotły klasy piątej i dlaczego zostały one nazwane w taki sposób.

Na początku warto zaznaczyć, że kotły klasy piątej są jedynymi kotłami możliwymi do sprzedaży i kupna. Od 2014 roku wprowadzane na rynek nowe kotły na węgiel i drewno muszą spełniać normy PN-EN 303-5:2012. Od tego roku przepisy zawężono i obecnie można kupić tylko kotły piątej klasy.Co więcej, to nie koniec zmian dotyczących kotłów. W roku 2020 realizowana będzie dyrektywa Ecodesign (inaczej nazywana też ekoprojektem). Zakres jej wymagań będzie jeszcze szerszy niż dotychczasowe wymogi dotyczące 5 klasy i normy PN-EN 303-5:2012. Wiele producentów posiada już w swojej ofercie kotły zbudowane zgodnie z dyrektywą Ecodesign.

Im wyżej tym lepiej

Wróćmy jednak do naszego głównego zagadnienia w tym artykule, czyli do piątej klasy. Skoro jest klasa 5, to musi być też 1, 2, 3 i 4 klasa. Klasy te są klasami jakości kotłów. Według stopnia spełniania w/w kryteriów ustalonych przez normę PN-EN 303-5:2012 wprowadzone zostały trzy klasy jakości kotłów:

KLASA 3 – najniższa – spełnia wymagania zabrzańskiego Certyfikatu Bezpieczeństwa Ekologicznego. W tej klasie są kotły z najniższą sprawnością cieplną. Zdecydowana większość kotłów to kotły podajnikowe. Znajdą się tutaj także kotły zasypowe, w szczególności te z dolnym spalaniem.
KLASA 4 – średnia – W tej klasie znajdują się kotły zasypowe z dolnym spalaniem oraz kotły podajnikowe na węgiel. Jest to klasa z najmniejszą ilością kotłów. Klasy 4 i 5 zostały wprowadzone jednocześnie, dlatego też producenci od razu woleli postawić na te najlepsze kotły. Oczywiście są to kotły klasy piątej. Kolejnym czynnikiem były dotacje dostępne dla kotłów właśnie klasy 5.
KLASA 5 – najlepsza – ostatni będą pierwszymi. W tej klasyfikacji to powiedzenie zgadza się w stu procentach. Klasa 5 jest najwyższa ze wszystkich. Znajdują się w niej kotły o największej wydajności. Ale o tej klasie dowiesz się więcej za chwilę.

Co stało się z poprzednikami?

Mamy już 3, 4 i 5 klasę, ale co z 1 i 2? Czy te klasy w ogóle istnieją? A może ktoś przez pomyłkę zaczął od klasy 3, zapominając o dwóch pierwszych? Otóż te klasy istnieją, a bardziej poprawnie i aktualnie–istniały. W 2002 roku powstała pierwsza klasyfikacja jakości kotłów. Obejmowała ona kotły klasy 1, 2 i 3. Pierwsze dwie obejmowały kotły o małej wydajności, które emitowały dużo zanieczyszczeń. Natomiast klasa 3 była wtedy klasą najlepszą. Znajdowały się w niej kotły oceniane jako najwyżej sprawne oraz produkujące najmniej szkodliwych pyłów.

Jak już zostało wcześniej wspomniane, norma PN-EN 303-5:2012 wprowadziła nową klasyfikację jakości kotłów. Wprowadzając ją zostały usunięte klasy 1 i 2. Klasy te zostały uznane za bardzo szkodliwe i niebezpieczne dla środowiska. I w ten o to sposób najlepsza klasa 3 zmieniła się w najniżej klasyfikowaną klasę. A klasa 5 obecnie jest najlepszą i od tego roku tylko z tej klasy kotły można znaleźć na rynku.

Celem na przyszłość jest wykluczenie wszystkich kotłów klasy 3 i 4. A spełniające kryteria klasy 5 kotły mają być jedynymi dostępnymi w sprzedaży kotłami.

Jak rozpoznać kotły piątej klasy?

Kocioł piątej klasy powinien posiadać certyfikat świadczący o spełnieniu wszystkich wymagań energetyczno-emisyjnych. Według normy PN-EN 303-5:2012, kocioł zalicza się do piątej klasy tylko wtedy, gdy jego minimalna sprawność wynosi 88% lub więcej. Certyfikat ten mogą wydać akredytowane jednostki badawcze. Są to, m.in.: Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu, Laboratorium Badań Kotłów, Turbin, Urządzeń Grzewczych i Odpylających oraz Emisji Pyłowo-Gazowej w Łodzi, Laboratorium Badań Kotłów i Urządzeń Grzewczych w Łodzi oraz Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie.

Informację o klasie kotła możemy znaleźć również na znajdującej się na kotle etykiecie lub w instrukcji. Jeżeli nie możemy znaleźć żadnej notatki na temat klasy kotła, oznacza to, że kocioł nie ma żadnej klasy. Nie spełnia on więc wymogów wcześniej wspomnianej normy. Są to tak zwane„kopciuchy”. Są one szkodliwe dla środowiska i obecnie są zakazane w sprzedaży.

Wysoka wydajność największym atutem kotłów klasy piątej

Źródło: http://czysteogrzewanie.pl

Kotły piątej klasy osiągają wydajność nawet powyżej 90%. Produkują one przy tym mniej niż 10% zanieczyszczeń. Jest to możliwe dzięki odpowiedniej budowie kotłów, w których spalanie jest niezwykle efektywne.
Korzystanie z kotłów 5 klasy o tak wysokiej wydajności niesie ze sobą wiele korzyści:

Wysoka wydajność=> mniejsze zużycie paliwa => oszczędności
Są przyjazne dla środowiska => dzięki bardzo niskiej emisji CO, węgla organicznego i pyłów do atmosfery, kotły przyczyniają się do polepszenia jakości powietrza
Można ubiegać się o dofinansowanie na zakup nowego kotła tej kategorii => program„Czyste powietrze” obejmuje dotację na zakup nowego kotła klasy piątej
Łatwa i wygodna obsługa kotła => automatyzacja kotłów usprawnia pracę użytkowników kotła
Oszczędność czasu => paliwo do podajnika wystarczy dokładać co kilka dni

Najważniejszym celem kotłów 5. Klasy jednak jest polepszenie jakości powietrza. Od lat wiele miast, a nawet wsi walczy ze wciąż utrzymującym się smogiem. Zanieczyszczone powietrze jest przyczyną wielu chorób oraz ma zły wpływ na środowisko. Kotły piątej klasy mają odmienić obecną sytuację nie najlepszej jakości powietrza. Zmniejszając ilość produkowanych zanieczyszczeń przedostających się do atmosfery, powietrze może być czystsze.

Podsumowując, kotły 5 klasy to najlepsze, najbardziej wydajne i przyjazne dla środowiska kotły. Bądź świadomy swojego zakupu i miej pewność, że Twój kocioł jest najwyższej jakości.